فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

مدیریت استرس

مقدمه تاثیر استرس در بروز بیماریهای قلبی از فشار خون و چربی نیز بیشتر است استرس شغلی به عنوان یكی از مهمترین خطرات شغلی در عصر مدرن مطرح می باشد و می تواند باعث كاهش تولید، غیبت ،جابجایی نیرو،تعارض های كاری و بالاترین هزینه های بهداشتی و درمانی كاركنان گردد جوانان تهرانی متاهل بیشتر از جوانان مجرد د

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

30 قانون جهانی موفقیت

1 قانون انگیزه هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه می گیرد پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص كرد تا با یك برنامه ریزی اصولی به هدف رسید

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل