فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

پاورپوینت خواب

خواب نوعی رفتار است. این بیان چه بسا به نظر عجیب آید، زیرا معمولا رفتار را فعالیتهایی می‌دانیم که شامل حرکات مختلف از قبیل راه رفتن و صحبت کردن باشد. حرکات در واقع در خلال خواب رخ می‌دهند، لیکن به استثنای حرکات سریع چشم که در مرحله ویژه‌ای روی می‌دهند، حرکات مشخصه خواب نیست.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برای مادر

چون ما را با درد به دنیا میاورند و با لبخند میپذیرند

قیمت : 1,450 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل